Про нас

 

 

У 2010 році на базі інституту післядипломної освіти був створенний  навчально-науково-методичний центр післядипломної освіти (ННМЦПО). Функції факультету перепідготовки передані Центру безвідривної освіти (колишньому факультету заочної освіти) університету, а факультет підвищення кваліфікації перетворений в Центр підвищення кваліфікації.

Навчальний процес у Центрі підвищення каліфікації,перепідготовки,удосконалення організовує навчально-методичний персонал ЦПКПУ (див. фото) і забезпечують викладачі практично всіх кафедр університету, а також провідні фахівці з виробничих підприємств, як України, так і інших країн.

Згідно наказу за номером 16 від 11.05.2017 року, ЦПКПУ переіменованно в Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти (ЦРПО)

До 2014 року ННМЦПО керував проректор університету з післядипломної освіти д.т.н., професор Віктор Васильович Рибкін.

Професор Рибкін
д.т.н., професор В.В.Рибкін
Факультетом підвищення кваліфікації з 1998 по 2007 р. керував декан — к.т.н., доц. Леонід Леонідович ПОДОЛЬСЬКИЙ, а з 2007 року — к.т.н., доц. Олександр Михайлович ПАТЛАСОВ.

На сьогодні у складі ЦРПО функціонують:

  • Центр підвищення кваліфікації (ЦПК);
  • Центр комп’ютерної підготовки (ЦКП);
  • Галузевий центр з охорони праці (ЦОП);
  • Центр спеціального навчання фахівців з перевезення небезпечних вантажів (ЦСН);
  • Центр підвищення кваліфікації держслужбовців (ЦДС).

Основні напрямки роботи в Центрі підвищення кваліфікації (ЦПК) — це підвищення кваліфікації не тільки працівників залізничного транспорту, а й багатьох інших підприємств і організацій (наприклад фахівців Запорізької атомної електростанції) по 21 акредитованому в Міністерстві освіти України напряму і 27 акредитованими спеціальностями. Серед них як суто залізничні (Залізничні споруди та колійне господарство, Локомотиви та локомотивне господарство, Вагони та вагонне господарство, Організація перевезень і управління на залізнічному транспорті та інш.) так і загальнопрофільні (Промислове та цивільне будівництво, Менеджмент організацій та адміністрування, Екологія та охорона навколишнього середовища та інш.).

У Галузевому Центрі охорони праці щороку підвищують кваліфікацію з питань охорони праці понад 400 керівників і фахівців з усіх залізниць України. Великий організаційний внесок у створення центру з охорони праці вніс Геннадій Арсенійович Євтюхов. У центрі працюють викладачі кафедри «Безпека життєдіяльності» університету, а також провідні фахівці Державної адміністрації залізниць України, та служби охорони праці Придніпровської залізниці. Заняття в центрі проходять як в університеті, так і на підприємствах залізниць.

У різні роки кафедру очолювали Нестеров A.І., Івaнкoв М.М., Бова Є.B., Євтюхов Г.А., Кузнєцов Т.Ф., Рибкін В.В, а з 2005р. — доцент Заяць Ю.Л.

Основними напрямками науково-дослідної роботи є: розробка та удосконалення правил з охорони праці на залізничному транспорті,  правил безпечної експлуатації технічних засобів залізниць,  удосконалення методів моніторингу та захисту навколишнього середовища від техногенного впливу,   методів ліквідації наслідків техногенних катастроф,  удосконалення правового забезпечення охорони праці.

Викладачі,  які приймають участь у курсах підвищення кваліфікації,  приймають участь у НТР Укрзалізниці,  виробничих семінарах і тому використовують найактуальнішу інформацію.

Студенты на обучении
Курси підвищення кваліфікації відбуваються у тісному з’язку з виробництвом

ЦПК організовує та проводить підвищення кваліфікації також для працівників залізничної галузі в інших країнах (наприклад у 2014 році проводилося підвищення кваліфікації для працівників колійного господарства Литовської залізниці).
Щорічно в ЦПК підвищують кваліфікацію більше двох тисяч керівників і фахівців. Такої кількості слухачів немає в жодному іншому ВНЗ Дніпропетровська.
За результатами навчання слухачі отримують свідоцтва державного або встановленого зразку.

У Центрі комп’ютерної підготовки, створеному в 2000 році,  проходять курси підвищення комп’ютерної грамотності населення та додаткові заняття для студентів,  викладачів та співробітників з вивчення сучасного програмного забезпечення. Основний акцент робиться на співпрацю з районними та обласними центрами зайнятості населення. Щорічно здійснюється підвищення кваліфікації в 4-5 груп дво-тримісячних  по найбільш популярним на ринку праці спеціальностям з додатковим вивченням сучасних комп’ютерних технологій.
.

У Центрі спеціального навчання фахівців з перевезення небезпечних вантажів здійснюється підготовка робітників,  фахівців та керівників,  діяльність яких пов’язана з відправленням, перевезенням та отриманням небезпечних вантажів,  що перевозяться залізничним транспортом. Щорічно в центрі проходять навчання понад тисячі працівників відповідних підприємств.

 

У Центрі підготовки держслужбовців здійснюється відповідна підготовка керівників і державних службовців виконавчих органів влади,  діяльність яких пов’язана з роботою залізничного транспорту.

Всі види освітньої діяльності ЦПО виконуються у відповідності до ліцензій і свідоцтв, виданих МОН України та Мінінфраструктури.

Результати роботи ЦПО обговорюються на нарадах,  що відбуваються за участю,  як керівництва ЦПО,  так і Університету.

Щорічне підведення підсумків та планування роботи на перспективу
Щорічне підведення підсумків та планування роботи на перспективу
Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти має розвинену інфраструктуру,  яка забезпечує проведення занять на високому рівні та повноцінний відпочинок слухачів. Аудиторії обладнані сучасними технічними засобами навчання. Працюють два комп’ютерних класи,  які оснащені сучасними електронно-обчислювальними машинами і відповідним програмним забезпеченням.
Активна робота на заняттях
Активна робота на заняттях

ЦРПО активно бере участь в отриманні студентами старших курсів та працівниками залізниць другої освіти за актуальною спеціальностю — «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті». Якість підготовки випускників по цій спеціальності високо оцінюється,  як на залізницях України, так і в європейському співтоваристві. Випускники,  які засвоїли спеціальність,  отримують не тільки український диплом магістра, а й французького університету CNAM (Париж) і здатні забезпечити високий рівень інтеграції залізничного транспорту України із залізницями Євросоюзу.